Kallelse till medlemsmöte och årsmöte

Svenska spelforskarrådet
Svenska spelforskarrådet
1 minuters läsning

Kallelse till medlemsmöte

Svenska spelforskarrådet kallar härmed till ett medlemsmöte följt av årsmöte för alla medlemmar den 7 mars, 2023 kl 15.00-16.30. Medlemsmötet äger rum 15.00-16.00 och kommer avhandla arbetet med att söka medel från KK-stiftelsen för en forskarskola kopplad till spelforskning och styrelsen vill därför ha medlemmarnas inspel och tankar kring utformningen av detta. Mötet kommer fungera som en workshop och leds av styrelserepresentanter.

Efter mötet följer direkt föreningens årsmöte 16.00-16.30.

Båda mötena använder samma zoom-länk: https://his-se.zoom.us/j/67244875771?pwd=bkVFRjRrdTFtMExXeU9qU1ZXWEhmQT09

Kallelse till årsmöte

Svenska Spelforskarrådet kallar härmed till årsmöte den 7 mars, 2023 kl 16.00-16.30, direkt efter SSFRs workshop om strategi för arbete kring forskning.  

Dagordning årsmöte SSFR

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
  1. Mötets behörighet
  2. Val av mötets ordförande
  3. Val av mötets sekreterare
  4. Val av justerare för årsmötet
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Fastställande av dagordning
 3. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
 4. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
 5. Revisorernas redovisning av styrelsens arbete
 6. Ansvarsfrihet
 7. Förslag från medlemmar och organisation
 8. Verksamhetsplan
 9. Budget och medlemsavgift
 10. Val
  1. Val av styrelse
  2. Val av revisorer
  3. Val av valberedning
 11. Mötets avslutande
Dela den här artikeln