Organisationen svenska spelforskarrådet, SSFR, (Council of Swedish Games Researchers) är en intresseorganisation som verkar för att synliggöra och stärka svensk spelforskning. Organisationen bildades i augusti 2022 och är öppen för forskare som verkar i Sverige.

Svenska Spelforskarrådet är en sammanslutning av spelforskare verksamma i Sverige som samarbetar och delar kunskap för att stärka spelforskningen. Medlemskapet är organiserat i en ideell förening och är individuellt per forskare. Vid den formella lanseringen i januari 2023 uppgick medlemsantalet till 37 forskare som representerar totalt fjorton olika aktörer, både lärosäten och andra organisationer.

Organisationens medlemmar kommer från följande aktörer:

Blekinge Tekniska Högskola Research Institutes of Sweden
Göteborgs Universitet Science Park Skövde
Högskolan i Skövde Stockholms Universitet
Kungliga Musikhögskolan Södertörns Högskola
Luleå Tekniska Universitet Umeå universitet
Lunds Universitet Uppsala Universitet
Malmö Universitet Högskolan i Väst
Privatpsykolog.se Linköpings Universitet
Mittuniversitet Högskolan i Gävle
Ungdomsbarometern Nord University

Kontaktformulär

För att komma i kontakt med oss, vänligen fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

För brådskande mediafrågor ber vi er kontakta föreningens ordförande, Per Backlund, 0500-448346 eller sekreterare, Björn Flintberg, 010-5165655.