Kick-off för SSFR 2023

Svenska spelforskarrådet
Svenska spelforskarrådet
1 minuters läsning

Svenska Spelforskarrådet bildades hösten 2022 och nu vill vi bjuda in alla medlemmar till en kick-off för att prata om vilken typ av aktiviteter vi bör ägna oss åt. Vi bjuder in till en öppen diskussion där vi vill hitta och planera meningsfulla aktiviteter som främjar utvecklingen av spelforskningen i Sverige.

Mötet hålls på engelska om behovet finns.

Var: Tekniska museet i Stockholm, Innovationslabbet.

När: Måndagen 23/1, kl. 14.00-16.00

Program

14.00 Välkommen och kort introduktion till SSFR

14.15 Öppen diskussion om aktiviteter och mål

16.00 Avslutning och gemensam aktivitet för dem som önskar

Dela den här artikeln