Spelforskarrådet bildas

Svenska spelforskarrådet
Svenska spelforskarrådet
1 minuters läsning

Efter två dagars workshop i Skövde under ledning av Skövde Högskola har forskare från lärosäten och forskningsinstitut bildat den nya föreningen Svenska spelforskarrådet, öppen för indiviuella forskare som verkar för svensk spelforskning.

En interimstyrelse har bildats med Per Backlund (Högskolan i Skövde) som ordförande, Björn Flintberg (forskningsinstitutet RISE) som sekreterare, Veronica Sundstedt (Blekinge Tekniska Högskola) som kassör och med Patrick Prax (Uppsala Universitet) och Thomas Westin (Stockholms Universitet) som ledamöter. Interimstyrelsen ska sitta till det första ordinarie årsmötet i föreningen under 2023.

Dela den här artikeln